De Stichting

Stichting
Twentse
Waterpompen
Cambodja

Naam van de stichting:
Stichting Twentse Waterpompen Cambodja (afgekort STWC)
RSIN/fiscaal nummer: 8522 55 147

Contactgegevens:
Correspondentieadres: Springendalhoek 33,
7546 GS Enschede
E-mailadres: 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel de aanleg van waterpompen ten behoeve van water in Cambodja financieel mogelijk te maken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit ten minste vier leden waarbij de functie van secretaris en penningmeester door een persoon kan worden vervuld.

Namen van de bestuurders:
E. de Haan, voorzitter
A.M.M. van Helden, secretaris
J.H.G.M. van der Kammen, penningmeester
N.M.L. van der Kammen
Beloningsbeleid:
De stichting kent geen beloningsbeleid voor bestuursleden. Zij vervullen hun functie geheel belangeloos.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het verslag wordt jaarlijks gepubliceerd op deze website.
Verslag: 2019202020222022 (herfst)20232024.
Financiële verantwoording:
Deze verantwoording vindt u op deze website vanaf 1 juli volgend op het afgesloten boekjaar. Financiële verantwoording: 201920202021 20222023.