• stwc
  • stwc
  • stwc
  • stwc
  • stwc01a
  • stwc
  • stwc
  • stwc

Voor onze meest recente ervaringen bezoekt u onze Facebookpagina!

Impressie Cambodja door René

Cambodja is, zoals Elzo in het begin al zei, een land van tegenstrijdigheden. Sprekend voor mijn impressie is een opmerking die Elzo gedurende een van de eerste dagen van mijn verblijf maakte: “Bij iedere waterpomp die aangelegd wordt, moet eigenlijk een psycholoog/psychiater meegeleverd worden”.

De eerste paar dagen heb ik geprobeerd dit land en de mensen rationeel te begrijpen, natuurlijk zonder succes. Vervolgens heb ik maar alles over me heen laten komen, voor mij een geheel nieuwe ervaring omdat ik niet gevraagd ben oplossingen te vinden. Door veel plekken op zowel het platteland alsook in de stad te bezoeken, veel gesprekken te voeren en vooral goed te kijken en te luisteren heb ik me langzaam maar zeker een beeld gevormd van hoe de mensen denken en handelen.

2017 kinderen 350Hoewel ik in eerste instantie dacht dat het gemis aan vers water (een primaire levensbehoefte) één van de grootste problemen van Cambodja is, bestaat er een veel dieperliggend probleem namelijk het gemis aan onderwijs.
Dit is vooral veroorzaakt door de Khmer Rouge die tussen 1975 en 1980 25% van de bevolking systematisch uitgeroeid heeft. Er zijn maar weinig mensen die hier openlijk over praten, als ze dit al doen is het op een gedempte toon. Tijdens een van mijn gesprekken heeft iemand me verteld dat de mensen die deze periode meegemaakt hebben nog steeds bang zijn dat de Khmer Rouge terugkeert als ze een beter leven krijgen. Dit legt een grote druk op de samenleving en bevordert initiatieven om de samenleving te verbeteren niet. Hierdoor zoeken veel mensen hun heil in alcohol; alcoholverslaving is dan ook een groot probleem zowel bij mannen alsook bij vrouwen.
Door het gemis aan onderwijs hebben ze niet geleerd op te ruimen, er ligt overal veel rommel (vooral plastic) ook in de jungle. De rivieren en beken zijn open riolen, van waterzuivering hebben ze hier nog nooit gehoord. Op de vele scholen die we bezocht hebben, wordt aan het scheiden van afval en het opgeruimd houden van de leefomgeving veel aandacht gegeven, ook de link naar gezondheid wordt gelegd.

Lees meer

Je bril bepaalt wat je ziet

2017 1 350

Eigenlijk is een stofbril en een zuurstofmasker nodig in en rond Siem Reap. Het stof, vuil en lawaai bepalen het straatbeeld op weg naar het platteland. Om maar niet te spreken van alle afval dat links en rechts neergegooid wordt. Vooral de hoeveelheid plastic vind ik onrustbarend.

Op onze zoektocht naar nieuwe plekken voor waterpompen kies ik ervoor om een zonnebril op te zetten. Letterlijk en figuurlijk.
De mensen zijn zo blij als er een waterpomp bij hun huis geplaatst wordt. Eindelijk drinkwater dat ze uit de grond, 25 meter diep, kunnen oppompen. Kinderen spetteren rond en de mensen zetten het boorteam van STWC een rijstmaaltijd voor als dank. 7 waterpompen zijn nu geboord, het begin is gemaakt in 2017!

Als ik het stof van mijn bril afveeg, zie ik mensen die wij gelukkig hebben gemaakt met water. Het geeft me een voldaan gevoel dat ik iets – hoe klein ook – heb kunnen bijdragen aan de leefomstandigheden van de arme Cambodjaanse plattelandsbevolking.

Aldje van Helden.

In memoriam Jan du Sart 6-9-2013

Een week “veldwerk” met Elzo

           

Afgelopen februari heb ik het genoegen gehad om een week samen op te trekken met Elzo, de enthousiaste motor achter STWC. Hij heeft me niet alleen laten zien hoe de nieuwe pompen worden aangelegd maar ook hoe hij de reeds geplaatste pompen controleert op eventuele mankementen.

Het begon een jaar geleden toen ik een week in de omgeving van Siem Reap ging fietsen. Op de tweede dag werd ik door Bobo voorgesteld aan een rijzige, grijzige, goedlachse man; ook een Nederlandse vriend van Bobo die mee zou gaan op fietstour; Elzo.  

Tijdens het fietsen en de daarbij horende stops vertelde Elzo veel over zijn passies; ver weg fietsen en vooral de waterpompen. Tijdens een van die stops bij een gehucht in de jungle, waar geen water voorhanden was, hebben we zelfs heel uitgebreid gebabbeld over de stichting. Het is precies dat gehucht waar een jaar later de door mij gedoneerde pomp geplaatst is in het bijzijn van Bobo, Elzo, de dankbare bewoners en mijzelf.

Een half jaar voor de plaatsing plande ik mijn volgende trip naar Siem Reap en kwam het contact met Elzo ook weer, via e-mail, op gang. Data werden uitgewisseld en de donatie werd afgerond. De plaatsing van de pomp kon tijdens mijn verblijf gepland worden en de locatie was geen probleem, die was immers al bekend; het gehucht in de jungle.

Lees meer

Waterpomp nr. 99 is aangelegd!

“Ik heb me nog niet gewassen, de cement is nog niet droog. Maar....... waterpomp nr. 99 is vandaag aangelegd!

En ik ben blij.

Deze waterpomp had ik al drie jaar geleden beloofd aan een kleine ondernemer. Het gezin heeft drie kinderen, zijn vrouw bestiert een klein eettentje, hij verdient extra bij aan de overkant van de straat, waar ze bouwmateriaal verkopen.

Ik had toen gezegd: "als je aan het bouwen ben met je huisje - op het stukje land dat hij voor zijn familie gekocht had - dan legt STWC er een waterpomp aan.” Wat ook gemakkelijk is tijdens de bouw, zei ik toen nog.
Hij bouwt zijn voornamelijk uit golfplaten bestaand huisje eigenhandig.

Lees meer

Waterpompen-avontuur

Op 12 januari nam ik het vliegtuig naar Cambodja. Alleen, om Elzo op te zoeken en mee te helpen met de waterpompen. Het gaat hier al zo lang over.. Tijd om het zelf ter plekke te aanschouwen. Brussel, Amsterdam, China en na een uur of 20 een warm onthaal van Elzo en Moniek (backpacker uit Enschede) die mij met de ‘rock-en-roll-tuk tuk’ op stonden te wachten. Een echte verrassing en meteen een grote cultuurshock…

2 weken ben ik gebleven. Geen tijd voor verveling of echte vakantie. Elke dag een nieuw program. Met de ATB, tuk tuk, jeep of achter op het brommertje ergens in de omgeving locaties voor waterpompen bekijken; controleren of het boren naar 30 meter diep goed verliep; met mensen in gesprek over wie de waterpomp zou gaan gebruiken en of deze misschien ook samen met buren gebruikt kon worden; checken of de pompen op een juiste manier gemaakt en opgeleverd werden. Het vaste team mannen werkten hard, met erg basic materieel. Ze waren prima op elkaar ingespeeld. De bewoners/buurt stonden er met 10-tallen omheen en waren erg blij met deze voor hun zo’n grote vooruitgang. Nu hoefden ze niet meer met volle emmers (of iets wat er op leek) te sjouwen om eindelijk de tanden te kunnen poetsen en zich te wassen. We kregen overal een gastvrij onthaal, vaak met eten en drinken. Hoe arm ze ook waren. En overal hordes kinderen die ons op stonden te wachten. Wij stickers uitdelend, poezieplaatjes en warme mutsen, want het was maar 25 C…

Lees meer

Pomp nummer 90

27 januari 2015,


Voor de Stichting STWC een heuglijke dag, gevierd alleen door de voorzitter in Siem Reap, Cambodja.

Jol Mouy (proost): ik heb een biertje gedronken op onze sponsoren, want zonder u / jullie waren we niet bij waterpomp nummer negentig gekomen!!

Lees meer

Puur geluk waar je wiegje staat

verhaal6 1

Soms zijn er van die dagen, dat alles wat je ziet en de dingen die om je heen gebeuren je niet vrolijk maar verdrietig maken. Zaterdag 17 januari 2015 was zo'n dag in Siem Reap, Cambodja.  

Ik had alle redenen om opgewekt te zijn. Net teruggekeerd van het platteland, genaamd "Pong Ro Village."  Daar zijn we begonnen met de aanleg van zes waterpompen. In goed gezelschap van een vriendin, Karin, zaten we achter op de motorbikes van Shopea en Linn La.
Het boren is klaar, nu alleen nog de aanleg van de cementen bakken. Dit gebeurt altijd een paar dagen later omdat ze moeten drogen. De bewoners van deze gemeenschap voorzien in hun levensonderhoud door het verbouwen van rijst en het maken van Skor Thnot (palmsuiker).

Ook gaan we proberen om twee oude pompen weer werkend te maken. Ik weet niet wie de sponsor is. STWC staat op het standpunt dat een waterpomp voor de mensen moet werken. Ik hoop dat de reparatie gaat lukken.

Nog een heel goede reden om blij en trots te zijn, is onze Stichting Twentse Waterpompen Cambodja.
Trots, dat we in staat zijn om in dit land van tegenstellingen, het samen voor elkaar krijgen om te doen wat we doen!!

Maar toch!!

Lees meer

  • 1
  • 2