Stichting Twentse Waterpompen Cambodja

'Healthy water is our primary NEED'

 

STWC banner home

Welkom op de site van STWC

Stichting Twentse Waterpompen Cambodja zet zich in om de leefbaarheid in Cambodja te verbeteren. Op het platteland van Cambodja is, door onder andere een gebrekkige infrastructuur, geen tot zeer weinig goed drinkwater voorhanden.

Daarom legt STWC waterpompen aan op het platteland rondom Siem Reap, in de nabijheid van Angkor Wat. Op die manier verbeteren we de leefomstandigheden van arme Cambodjanen. Goed drinkwater vermindert ziektes en kindersterfte.

De Stichting zorgt ervoor dat alle giften op de goede plek terechtkomen. Kosten die de Stichting maakt voor vluchten en verblijf, worden grotendeels door de bestuursleden zelf betaald.

Op de kaart (onder het kopje Waterpompen) kunt u zien waar we actief zijn.

We hopen met uw donaties ons werk te kunnen voortzetten om nog meer gezinnen te kunnen helpen aan schoon drinkwater.

Alvast bedankt voor uw gift.

home1 250

home2b 250

“De waarde van water is onbekend
tot de bron droogvalt”

home3 250