Doe iets kleins op een grootse manier

Doe iets kleins op een grootse manier

Doe iets kleins op een grootse manier

Doe iets kleins op een grootse manier

Doe iets kleins op een grootse manier

Doe iets kleins op een grootse manier

Doe iets kleins op een grootse manier

Doe iets kleins op een grootse manier

Welkom op de site van STWC

Stichting Twentse Waterpompen Cambodja zet zich in om de leefbaarheid in Cambodja te verbeteren. Op het platteland van Cambodja is, door onder andere een gebrekkige infrastructuur, geen tot zeer weinig goed water voorhanden.

Daarom legt STWC waterpompen aan op het platteland rondom Siem Reap, in de nabijheid van Angkor Wat. Op die manier verbeteren we de leefomstandigheden van arme Cambodjanen. Goed water bevordert een goede gezondheid. Commercieel gezien zou men kunnen zeggen: een (giet)ijzersterk product en simpel te bedienen. Al het materiaal wordt in het land zelf ingekocht en door een lokale aannemer geïnstalleerd.

De Stichting zorgt ervoor dat alle giften op de goede plek terechtkomen. Kosten die de Stichting maakt voor vluchten en verblijf, worden grotendeels door de bestuursleden zelf betaald.

Op de kaart (onder het kopje Waterpompen) kunt u zien waar we actief zijn.

We hopen met uw donaties ons werk te kunnen voortzetten om nog meer gezinnen te kunnen helpen aan schoon water.

Alvast bedankt voor uw gift.

"De waarde van water is onbekend totdat de bron droogvalt"

De Aanleiding

We besloten iets te doen aan het gebrek aan goed water. Het idee voor de aanleg van goed werkende waterpompen werd geboren. We hebben gekozen voor Cambodja. Tijdens onze fietstochten in Zuidoost Azië bleef dit land met zijn bewogen geschiedenis in onze gedachten.

In 2012 is het initiatief genomen om een stichting in het leven te roepen: Stichting Twentse Waterpompen Cambodja. Sinds de oprichting van STWC, eind 2012, zijn er meer dan 300 waterpompen aangelegd.

Een maal per jaar reizen we af naar Cambodja. Tijdens ons verblijf zoeken we, samen met een plaatselijke aannemer, geschikte plekken uit voor het plaatsen van waterpompen voor de arme plattelandsbevolking rondom Siem Reap. Het materiaal wordt door hem ingekocht en we zien toe op de aanleg van de waterpompen.

We zijn trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. Onze dank gaat uit naar alle sponsoren die dit mogelijk maken en natuurlijk de inzet van de bestuursleden van STWC.

Elzo de Haan en Aldje van Helden

Tien jaar STWC