Sponsoren

Veel dank zijn we verschuldigd aan onze sponsoren. Niet alleen de bedrijven die hier met name genoemd worden, maar ook alle particulieren die we om privacyredenen niet vermelden. Zonder deze personen en bedrijven hadden we geen waterpompen kunnen installeren in Cambodja.

Happy Spaces
Stichting Pharus
Stichting Pharus
Stichting Pharus